Přijímáme nové pacienty: dospělé nad 16 let.

Bez omezení bydlištěm.

Nevyžadujeme objednání ani ohlášení se předem.

úvod.jpg

MUDr. Jana Neuwirthová, Ph.D.

Atestace a licence:

  • Otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku
  • Ultrazvukové vyšetření hlavy a krku a FNAB
  • Klinická výživa a intenzivní metabolická péče

Lékař - zobrazit více

Aktualizace

pro tento týden

Út 7.2. otevřeno i pro neakutní

  

Poté prosíme Čt + Pá tento týden pro omezenou kapacitu jen neodkladné případy (tj. krvácení, dušnost, otok v obličeji nebo na krku, bolest anebo zalehnutí ucha), ostatní pouze s žádankami od odesílajících lékařů

(+ námi objednané kontroly z min. týdne)

  

Po 13.2, Pá 17.2. i dále (dle vývoje epidemie) se budeme snažit nastavit dle našich maximálních možností 1-2 dny týdně mimo oficiální ordinační dobu s prodlouženými hodinami pro neobjednané.

   

KDY JSOU NUTNÉ ŽÁDANKY NA ORL:

Z kapacitních důvodů, a to zejména nyní během vrcholící epidemie respiračních viróz, ORL ordinace není schopna vyšetřit všechny akutní rýmy, kašel, bolesti či škrábání v krku. Tyto spadají, pokud nepomůže domácí samoléčba, do primární péče obvodních lékařů, kteří je odesílají k nám na ORL až při podezření na komplikace anebo při neúčinnosti běžné léčby. Proto prosíme, abyste se v těchto případech s důvěrou obrátili na své obvodní lékaře, kteří Vás k nám mohou odeslat s žádankou v případě potřeby kdykoliv dle jejich uvážení. Má to svůj smysl, a z toho důvodu i my prosíme o respektování daného systému zdravotní péče. Ostatní akutní stavy, nutně vyžadující k diagnostice již specifické ORL, audio a UZ vybavení, jakou jsou bolesti ucha, výtok z ucha, náhle vzniklá nedoslýchavost, tinitus, krvácení, zduření slinných žláz apod., budeme samozřejmě i v průběhu vrcholící epidemie nadále vyšetřovat přímo, tedy i bez žádanky. Toto opatření je nyní bohužel naprosto nezbytné vzhledem k přeplněné čekárně s chybějící kapacitou poslední 2 týdny a s ohledem na to, abychom se mohli nadále lege artis věnovat také pacientům s vážnějšími onemocněními ORL oblasti, vyžadující specializovanou péči. Upozorňujeme, že ORL pohotovost (využitelnou bez žádanky zejména pro ušní onemocnění) zde zajišťujeme okrajově a dobrovolně, ale nejedná se o tzv. všeobecnou pohotovost, primárně jsme konziliárním ORL pracovištěm pro ostatní lékaře, kteří k nám (s žádankami) odesílají své pacienty.

Vedle toho doporučujeme neakutním pacientům, kteří mají mnohaleté, tedy vleklé potíže, aby návštěvu nasměřovali do mnohem klidnějšího jarního období (anebo v době epidemie do zde určených dnů s prodlouženou ordinační dobou, samozřejmě až po kontrole aktuální kapacity čekárny).

  

   + Prosíme s sebou respirátor


Pro odhad čekací doby

a zjištění volné kapacity

v hodinách bez nutnosti objednání

zkontrolujte si vždy

těsně před návštěvou

aktuální stav přes odkaz zde:

Aktuální stav v čekárně

 

 

  

Jak rozpoznat zánět středouší od zvukovodu? Jak při nich doma postupovat? Články pro pacienty v odkazu zde

6.2. - 10.2. 2023 

Ordinační doba

pohotovostní ORL

bez nutnosti objednání se:

Po: 1200 - 1800  

(poté 1800-2030 jen obj. k audio)

Út: 800 - 1200 

St:  operační den

Čt: 1400 - 1800 (jen pro akutní)

(poté 1800-2030  jen obj. k UZ)

Pá: 800 - 1100 (jen pro akutní)

odpoledne ORL KONGRES

Šedou barvou jsou zde vyznačeny termíny, následující po pohotovosti, dostupné jen po objednání - jsou rezervovány pro UZ nebo audio vyš., které jsou časově náročné a blokovaly by proto provoz:

(vedle toho musí být rezervovány také pro případy s nutností izolace - věk nad 90 let, imunokompromitovaní a onkologičtí pac.)

 Út + Pá:

 630–⁠745 / 1230-1500 

Po + Čt:

1800-2030

  • Tím, že do ordinace není z provozních důvodů zavedena pevná telefonní linka, doporučujeme si vždy těsně před návštěvou zkontrolovat na těchto internetových stránkách provozní informace a aktuální ordinační dobu pro případy nepřítomnosti lékaře. Pro neakutní případy jsme navíc přidali tlačítko "Aktuální stav v čekárně", přes které mají možnost zjistit počet pacientů čekajících v tu chvíli na ošetření a také odhadovanou dobu čekání v čekárně. Stav aktualizujeme každou hodinu (výjimkou bývá první hodina ordinační doby, kterou nedoporučujeme - je téměř pravidelně naplněna). Pokud se chcete vyhnout zbytečnému čekání, vyhýbejte se pravidelně přeplněné první hodině ordinační doby. Čekárna se otevírá až v první hodině ordinační doby, a nelze se tedy registrovat předem (abyste nestáli na chodbě, příchod nasměřujte až do průběhu ordinační doby). Pokud se v danou hodinu zde na internetu hlásí dlouhá čekací doba, a přitom nejste akutní, doporučujeme vyčkat na pozdější hodinu anebo zvolit jiný den, abyste se vyhnuli zbytečnému čekání anebo uzavření registrace ke konci pracovní doby. Samozřejmě pokud jste opravdu neodkladní (dušnost nebo krvácení), přijďte i v případě naplněné kapacity čekárny a stiskněte tlačítko pro akutní případy anebo ťukněte na dveře, budete ošetřeni přednostně. Pokud primárně směřujete návštěvu až do poslední ordinační hodiny, jednoznačně je nutno si zkontrolovat stav v čekárně s aktuální čekací dobou než vyrazíte, aby na Vás daný den vyšlo. "Ordinační doba bez nutnosti objednání se" je doba přítomnosti lékaře a ne doba provozu registračního přístroje, jinými slovy pokud se zde na internetu ohlásí ve stavu čekárny "kapacita pro dnes již naplněna", registrační přístroj se automaticky vypíná (tak, aby vyšlo na všechny do té doby čekající k ORL vyšetření do konce ordinační doby) a nelze tedy přijímat další. Některé dny, pokud to lze, samozřejmě necháváme ordinační dobu přesčas, ale pokud navazují další povinnosti lékaře (např. objednané audio anebo ultrazvukové vyšetření), nelze toto zajistit. Upozorňujeme v tomto kontextu, že volně přístupnou ORL pohotovost pro veřejnost bez nutnosti objednání či ohlášení se předem zde zajišťujeme nadstandardně oproti jiným soukromým ORL, jinými slovy z naší strany zcela dobrovolně a bez poplatku - z druhé strany za tento benefit prosíme pacienty o respektování vnitřního řádu zdravotnického zařízení a aktualizací pohotovostní ordinační doby. Prosíme proto zejména pozdě příchozí o respektování občasného nutného omezení pouze pro akutní případy anebo ukončení dalších registrací před koncem ordinační doby, což se děje automaticky při naplnění kapacity pro daný den.
  • Jedná se o specializovanou ordinaci s odborností 701, tedy ORL pro dospělé, volně přístupnou pro všechny, kteří ji potřebují, tedy i pro u nás dříve neregistrované. Není potřeba se objednávat ani nás předem kontaktovat. Během ordinační doby pro neobjednané fungujeme i jako volně přístupná ORL pohotovost. Stačí před návštěvou zkontrolovat aktualizace ordinační doby a přijít ve výše uvedených hodinách tak, aby Vám to vyhovovalo, budete ošetřeni (samozřejmě s občasnou vyjímkou stavu vyplého registračního přístroje ke konci ordinační doby, kdy již další pacienty nelze z kapacitního důvodu přijímat). Onkologické pacienty po léčbě k dispenzárním kontrolám lze převzít pouze s kompletní dokumentací od odesílajícího lékaře, tedy pokud on sám indikuje předání do péče. Dále upozorňujeme tracheostomované pacienty s kanylou, že pracoviště nemá pohotovostní možnost bronchoskopie s odstraněním krust z průdušnice, bronchoskopický přístroj je k dispozici pro akutní dušné pacienty s tracheostomií pouze na nemocničních ORL pracovištích.
  • Respirátor (přes ústa i nos) prosíme mít v našem zdravotnickém zařízení zejména u pacientů s akutním respiračním onemocněním (rýma, bolest hlavy, zvýšená teplota, bolest v krku anebo kašel). Jedná se zde o specializované pracoviště včetně onkologie, na kterém by šíření jakékoliv respirační infekce znamenalo zbytečnou komplikaci a ohrožení pro ostatní přítomné, zejména pak onkologické, starší anebo jinak imunitně oslabené případy.
  • Pacienty neomezujeme, a to ani vzdáleností bydliště. V současné době se však omlouváme stran nemožnosti ošetřování malých dětí, které jsou dle legislativních podmínek primárně směřovány na pracoviště dětských ORL (pro děti je k dispozici několik pracovišť v Brně, Vyškově anebo Kyjově). ORL Slavkov je stále ještě atestacemi, vybavením, limity a splněním podmínek izolace dospělých od malých dětí v čekárně zaměřeno pouze na dospělé, tedy odbornost 701 (na rozdíl od specificky dětské ORL odbornosti 704).
  • Náš elektronický registrační systém v čekárně vyžaduje přiložit platnou kartičku zdravotní pojišťovny, kterou je proto nutno nosit vždy u sebe. Data o pacientovi se načtou přímo do počítače lékaře. Kromě vlastní čekárny máme možnost oddělení pacientů i v otevřeném prostoru na židlích na chodbě poliklinky. Je tedy možnost dodržet předepsané rozestupy a izolaci mezi pacienty. Nepřímá regulace počtu pacientů probíhá i přes aktualizovaná hlášení naplnění čekárny na těchto webových stránkách.

VÝHODY NAŠÍ ORDINACE:

- klidné prostředí s bezproblémovou možností parkování v okolí polikliniky

- bez nutnosti objednávání se předem

- lze přijít i bez žádanky (vyjímkou jsou typické akutní nachlazení a respirační infekce - u těchto je nutné primární zaléčení přes obvodní lékaře, kteří k nám odesílají jen ORL specifické komplikace anebo příznaky, nereagující na jejich léčbu)

- pro pojištěné zajištěna plná úhrada všech nabízených vyšetření, tedy vše zdarma

- nadstandardní lékařská technika

- ORL jednotka s pro pacienty bezpečným čištěním uší automatickým tlakem vody

- ušní mikroskop nejvyšší kvality

- endoskopy různých rozměrů

- ultrazvukový přístroj včetně sondy s podrobnějším rozlišením

- lékař s vysokou odbornou kvalifikací

- možnost objednání pacientů na prestižní klinické ORL pracoviště přímo z naší ordinace

- moderní plně elektronizovaná kartotéka

- možnost izolace imunitně oslabených pacientů jejich vyšetřením mimo běžnou ordinační dobu

Objednejte se

MUDr. Jana Neuwirthová, Ph.D.

ORL, ultrazvukové vyšetření a imunonutrice

Slavkov u Brna, Bučovice, Vyškov, Brno a okolí

Blog - orlinfo.cz

ORLINFO.CZ

Hledáte informace o problematice infekcí, zánětů, nádorů anebo i jen přirozenou cestu ke zlepšení imunity a psychiky? Podívejte se na můj blog, kde k daným tématům najdete velké množství  informací.

  

  Nově publikovaný článek:

Co stojí za závažnými průběhy COVID-19 i u mladých jinak zdravých lidí? Jaké mohou být skryté prozánětlivé faktory, které je přivedou až na jednotky intenzivní péče? A proč se fylogeneticky daná vysoká zánětlivá reaktivita, vyvinutá původně k přežití, obrací nyní proti nám namísto boje s infekcí? Více v odkazu zde...

  

PODÍVAT SE NA BLOG

laptop-near-teal-stethoscope-in-wooden-table-3758756.jpg