Přijímáme i nové pacienty: dospělé nad 16 let.

Bez omezení bydlištěm.

Nevyžadujeme objednání ani ohlášení se předem.

úvod.jpg

MUDr. Jana Neuwirthová, Ph.D.

Atestace a licence:

  • Otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku
  • Ultrazvukové vyšetření hlavy a krku a FNAB
  • Klinická výživa a intenzivní metabolická péče

Lékař - zobrazit víceAktualizace

pro tento týden

V tyto dny je časová rezerva jen pro opravdu akutní stavy a námi objednané kontroly. Očekávejte delší čekací doby, než je obvyklé. Vždy si těsně před svojí návštěvou kontrolujte stav v čekárně a její kapacitu přes odkaz zde.

    

Od r. 2024 je zde v plánu prodloužení ordinační doby, tedy neakutním dlouhodobým a novým ORL pacientům jednoznačně doporučujeme návštěvu až v klidnějším období po lednu 2024.

 

Prosíme zde o respirátor FFP2 na základě vnitřního nařízení zdejšího ORL pracoviště, zabraňující šíření respiračních infekcí v tomto období. Upozorňujeme, že je to naše povinnost vůči našim četným onkologickým anebo jinak oslabeným případům v čekárně.

Běžné nachlazení jako jsou rýmy, škrábání či bolesti v krku anebo kašel, pokud nepomůže domácí samoléčba, prosíme s důvěrou primárně směřovat k obvodním lékařům. Tito odesílají k nám s žádankou pouze v případě nejasností anebo komplikací u infekcí, vyžadující např. chirurgický zákrok, endoskopii, ultrazvukové vyšetření aj. (nejedná se zde tedy o tzv. všeobecnou pohotovost pro běžné nachlazení, ale spíše o konziliární pracoviště pro ostatní lékaře). Toto opatření je nyní nezbytně nutné dodržovat z kapacitních důvodů k zachování dostatečného časového prostoru pro případy, vyžadující specializovanou ORL péči.


Pro odhad čekací doby

a zjištění volné kapacity

v hodinách bez nutnosti objednání

zkontrolujte si vždy

těsně před návštěvou

aktuální stav přes odkaz zde:

Aktuální stav v čekárně

 

 

  

Jak rozpoznat zánět středouší od zvukovodu? Jak při nich doma postupovat? Články pro pacienty v odkazu zde

11.12.-15.12. 2023

Ordinační doba

pohotovostní ORL

bez nutnosti objednání se:

  

Po: 1400 - 1700 

1730-2030 audio obj.

Út: 800 - 1200 / pro akutní

pauza 30 min. před 11h / sterilizace

1200-1430 obj. audio / riziko práce v hluku

St: operační den

Čt: 1400 - 1700 / pro  akutní

1730-2030 Uz a onko obj.

Po: 800 - 1500 / lze i déle

60 min. pauza a sterilizace mezi 11 a 12h.

Šedou barvou jsou vyznačeny termíny, následující po pohotovosti, dostupné jen po objednání - rezervovány jsou nyní pro UZ nebo audio vyš., které jsou časově náročné a blokovaly by proto provoz:

(vedle toho jsou rezervovány také pro případy s nutností izolace - věk nad 90 let, imunokompromitovaní a onkologičtí pac.)

 

 Út + Pá:

před 800 lze objednat

imunokompromitované

s nutností izolace

(obj. lze předem přes email)

Po + Čt:

1700 / 1800 - 2030

pouze audio a UZ

(objednáváme po ORL vyš.)

  • Tím, že do ordinace není z provozních důvodů zavedena pevná telefonní linka, doporučujeme si vždy těsně před návštěvou zkontrolovat na těchto internetových stránkách provozní informace a aktuální ordinační dobu pro případy nepřítomnosti lékaře. Pro neakutní případy jsme navíc přidali tlačítko "Aktuální stav v čekárně", přes které mají možnost zjistit počet pacientů čekajících v tu chvíli na ošetření a také odhadovanou dobu čekání v čekárně. Stav aktualizujeme každou hodinu (výjimkou bývá první hodina ordinační doby, kterou nedoporučujeme - je téměř pravidelně naplněna). Pokud se chcete vyhnout zbytečnému čekání, vyhýbejte se pravidelně přeplněné první hodině ordinační doby. Čekárna se otevírá až v první hodině ordinační doby, a nelze se tedy registrovat předem (abyste nestáli na chodbě, příchod nasměřujte až do průběhu ordinační doby). Pokud se v danou hodinu zde na internetu hlásí dlouhá čekací doba anebo již naplněná kapacita, a přitom nejste akutní, doporučujeme vyčkat na pozdější hodinu anebo zvolit jiný den, abyste se vyhnuli zbytečnému čekání anebo uzavření registrace ke konci pracovní doby kvůli následně objednaným (vyjímkou jsou pátky, kdy po pohotovosti nenavazují objednaní, a kdy tedy lze ordinovat i přesčas). Samozřejmě pokud jste opravdu neodkladní (dušnost anebo krvácení), přijďte i v případě naplněné kapacity čekárny a stiskněte tlačítko pro akutní případy anebo ťukněte na dveře, budete ošetřeni přednostně. Pokud primárně směřujete návštěvu až do poslední ordinační hodiny pohotovosti, jednoznačně je nutno si zkontrolovat stav v čekárně s aktuální čekací dobou než vyrazíte, aby na Vás daný den vyšlo. "Ordinační doba bez nutnosti objednání se" je doba přítomnosti lékaře a ne doba provozu registračního přístroje, jinými slovy pokud se zde na internetu ohlásí ve stavu čekárny "kapacita pro dnes již naplněna", registrační přístroj se automaticky vypíná (tak, aby vyšlo na všechny do té doby čekající k ORL vyšetření do konce pohotovostní doby před navazujícími objednanými pacienty) a nelze tedy přijímat další. Některé dny, když to provoz dovoluje, necháváme ordinační dobu volně běžet přesčas (zejména pátky i některé úterky), ale pokud po pohotovosti navazují další povinnosti lékaře (objednané audio, ultrazvukové vyšetření apod.), vypínání registračního přístroje po naplnění kapacity v poslední hodině je nutné pro zajištění provozu. Upozorňujeme v tomto kontextu, že volně přístupnou ORL pohotovost pro veřejnost bez nutnosti objednání či ohlášení se předem zde zajišťujeme nadstandardně oproti jiným soukromým ORL, jinými slovy z naší strany zcela dobrovolně a bez poplatku - z druhé strany za tento benefit prosíme pacienty o respektování vnitřního řádu zdravotnického zařízení a aktualizací pohotovostní ordinační doby. Prosíme proto zejména pozdě příchozí o respektování občasného nutného omezení pouze pro akutní případy anebo občasného ukončení dalších registrací před koncem ordinační doby, což se děje automaticky a nezbytně při naplnění kapacity čekárny pro daný den.
  • Jedná se o specializovanou ordinaci s odborností 701, tedy ORL pro dospělé, volně přístupnou pro všechny, kteří ji potřebují, tedy i pro u nás dříve neregistrované. Není potřeba se objednávat ani nás předem kontaktovat. Během ordinační doby pro neobjednané fungujeme i jako volně přístupná ORL pohotovost. Stačí před návštěvou zkontrolovat aktualizace ordinační doby a přijít ve výše uvedených hodinách tak, aby Vám to vyhovovalo, budete ošetřeni (samozřejmě s občasnou vyjímkou stavu vyplého registračního přístroje, kdy již další pacienty nelze z kapacitního důvodu přijímat, pokud navazují po pohotovosti audio nebo UZ vyšetření). Upozorňujeme legislativní omezení, kdy pokud jste v posledních 3 měsících byli na jiném soukromém ORL pracovišti, a žádáte změnu lékaře, nutno již na další ORL přijít s žádankou od obvodního lékaře (riziko tzv. duplexní péče pro stejnou diagnózu na 2 pracovištích, které by pojišťovny nemuseli uznat). Onkologické pacienty po léčbě k dispenzárním kontrolám lze převzít pouze s kompletní dokumentací od odesílajícího lékaře, tedy pokud on sám indikuje předání do péče. Dále upozorňujeme tracheostomované pacienty s kanylou, že pracoviště nemá pohotovostní možnost bronchoskopie s odstraněním krust z průdušnice, bronchoskopický přístroj je k dispozici pro akutní dušné pacienty s tracheostomií pouze na nemocničních ORL pracovištích.
  • Respirátor (přes ústa i nos) prosíme mít v našem zdravotnickém zařízení v čekárně po celou dobu epidemie od podzimu do jara, a to zejména u pacientů s akutním respiračním onemocněním (rýma, bolest hlavy, zvýšená teplota, bolest v krku anebo kašel). Jedná se zde o specializované pracoviště včetně onkologie, na kterém by šíření jakékoliv respirační infekce znamenalo zbytečnou komplikaci a ohrožení pro ostatní přítomné, zejména pak onkologické, starší anebo jinak imunitně oslabené případy.
  • Pacienty neomezujeme, a to ani vzdáleností bydliště. V současné době se však omlouváme stran nemožnosti ošetřování malých dětí, které jsou dle legislativních podmínek primárně směřovány na pracoviště dětských ORL (pro děti je k dispozici několik pracovišť: v Brně, Vyškově anebo Kyjově). ORL Slavkov je stále ještě odbornými atestacemi, vybavením, limity a splněním podmínek izolace dospělých od malých dětí v čekárně zaměřeno pouze na dospělé, tedy registrovánu máme jen odbornost 701 (na rozdíl od specificky dětské ORL odbornosti 704). Upozorňujeme stran nemožnosti ošetřování malých dětí a prosíme o pochopení, že se v žádném případě nejedná o neochotu nového pracoviště anebo o omezování, ale o nutnost mnohem přísnějšího splnění certifikačních, legislativních a také provozních podmínek (oproti starším ORL zařízením, které vznikaly za předchozí mnohem benevolentnější legislativy), které nám byly dány smluvně při zakládání ordinace, a které jsou již zcela standardně a oprávněně u nových zařízení vyžadované (provozní a legislativní podmínky pro dětské ORL odbornosti 704 zde tedy zatím nemáme prostorově ani certifikacemi možnost splnit).
  • Cizince přijímáme jako samoplátce. U cizinců, dlouhodobě žijících v ČR, lze samozřejmě přes pojišťovnu vyšetření zdarma, ale nutno přijít s žádankou od jejich registrujících obvodních lékařů, kteří se u nich zaručí za druh a plný rozsah pojištění (zdejší systém automatického propojení zdravotní kartičky s pojišťovnami a tím kontrola druhu pojištění funguje pouze u pacientů české národnosti, u pacientů cizí národnosti nutno specifikovat ručně druh pojištění za pomoci odesílajícího lékaře, alternativně u neodkladných stavů cizinců bez žádanky proto prosíme vyhledat nejbližší k tomu určenou nemocniční pohotovost, pokud u nás nemají již provedenou registraci z minulosti).
  • Náš elektronický registrační systém v čekárně vyžaduje přiložit platnou kartičku zdravotní pojišťovny, kterou je proto nutno nosit vždy u sebe. Data o pacientovi (pokud je české národnosti a s trvalým bydlištěm v ČR) se načtou přímo do počítače lékaře. Kromě vlastní čekárny máme možnost oddělení pacientů i v otevřeném prostoru na židlích na chodbě poliklinky. Je tedy možnost dodržet předepsané rozestupy a izolaci mezi pacienty. Nepřímá regulace počtu pacientů probíhá i přes aktualizovaná hlášení naplnění čekárny na těchto webových stránkách.

VÝHODY NAŠÍ ORDINACE:

- klidné prostředí s bezproblémovou možností parkování v okolí polikliniky

- bez nutnosti objednávání se předem

- lze přijít i bez žádanky (vyjímkou jsou typické akutní nachlazení a respirační infekce - u těchto je nutné primární zaléčení přes obvodní lékaře, kteří k nám odesílají jen ORL specifické komplikace anebo příznaky, nereagující na jejich léčbu)

- pro pojištěné zajištěna plná úhrada všech nabízených vyšetření, tedy vše zdarma

- nadstandardní lékařská technika

- ORL jednotka s pro pacienty bezpečným čištěním uší automatickým tlakem vody

- ušní mikroskop nejvyšší kvality

- endoskopy různých rozměrů

- ultrazvukový přístroj včetně sondy s podrobnějším rozlišením

- lékař s vysokou odbornou kvalifikací

- možnost objednání pacientů na prestižní klinické ORL pracoviště přímo z naší ordinace

- moderní plně elektronizovaná kartotéka

- možnost izolace imunitně oslabených pacientů jejich vyšetřením mimo běžnou ordinační dobu

Objednejte se

MUDr. Jana Neuwirthová, Ph.D.

ORL, ultrazvukové vyšetření a imunonutrice

Slavkov u Brna, Bučovice, Vyškov, Brno a okolí

Blog

Hledáte informace o problematice infekcí, zánětů, nádorů anebo i jen přirozenou cestu ke zlepšení imunity a psychiky? Podívejte se na lékařem vedené blogy, kde k daným tématům najdete velké množství  informací.

 

www.prevencenadoru.info

  Nejvíce čtený článek:

Kouření, alkohol a HPV infekce v kancerogenezi. Více v odkazu zde...

 

PODÍVAT SE NA BLOG o prevenci nádorů

   

  

www.prevencezanetu.info

  Nejvíce čtený článek:

Proč vidíme takové rozdíly v závažnosti průběhu infekcí a přemrštěnou zánětlivou reakci i u mladých lidí? Více v odkazu zde...

  

PODÍVAT SE NA BLOG o prevenci zánětů

  

laptop-near-teal-stethoscope-in-wooden-table-3758756.jpg