O mně.jpg

 LÉKAŘ ORDINACE

  MUDr. Jana Neuwirthová, Ph.D.

 

Vzdělání:

 • 2003 MUDr.Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně
 • 2010 Ph.D.doktorský studijní obor Otorinolaryngologie, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně (č.1411/2010/0590)
 • 2011 - atestace v oboru Otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku (č.4813 - L)
 • 2014 - certifikát a licence Poradce ve sportovní medicíně (č.176/2014)
 • 2015 - atestace Klinická výživa a intenzivní metabolická péče, licence k předpisu stravy, lékař nutricionista pro léčebnou výživu se zaměřením na imunonutrici (č.592 - NLN)
 • 2011, 2017 - certifikát a licence Ultrazvukové vyšetření hlavy a krku a aspirační biopsie k cytologické diagnostice
 • 2019 - diplom České lékařské komory k celoživotnímu vzdělávání lékařů

Profesní historie a zaměření:

 • lékařka na Klinice otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku
 • specializovaná ambulance pro ultrazvukové vyšetření hlavy a krku a odběry buněk z nádorů pod ultrazvukovou kontrolou
 • klinický výzkum zaměřený na prediktivní markery karcinomů hlavy a krku ve vztahu k biologické léčbě / grantový projekt Ministerstva zdravotnictví
 • klinický výzkum přítomnosti nedostatku zinku u alkoholiků ve vztahu k vývoji karcinomů polykacích cest
 • experimentální výzkum imunonutrice k ovlivnění regenerace tkání / grantový projekt
 • přes 60 odborných publikací včetně autorství kapitol v několika ORL učebnicích
 • výukové prezentace a přednášky o ORL problematice na odborných seminářích a kongresech pro lékaře i farmaceuty
 • výuka studentů Lékařské fakulty a zdravotních sester na Masarykově Univerzitě Brno
 • preventivní projekty pro veřejnost prezentované v tištěných publikacích, na internetu, v Českém rozhlase aj., text pro ČTK v odkazu zde
 • lékařské stáže na zahraničních univerzitách ve Francii a Mexiku (Brest, Puebla)
 • aktivní účast na mnoha ORL a onkologických kongresech v ČR i zahraničí (Berlín, Miláno, Paříž, Hongkong)
 • získání licence České lékařské komory pro výkon soukromé lékařské praxe, pro výkon funkce lektor v lékařské praxi, pro výkon funkce odborného zástupce a pro poskytování poradenských služeb v oboru otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku
 • MUDr. Jana Neuwirthová, Ph.D., s.r.o. - registrace firmy s předmětem podnikání poskytování zdravotních služeb a získání oprávnění k poskytování zdravotních služeb v oboru otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku formou specializované ambulantní péče; uzavřeny smluvní vztahy se zdravotními pojišťovnami; zahájení provozu ORL ambulance s konceptem komplexní péče na poliklinice města Slavkov u Brna
 • možnost komunikace se zahraničními pacienty: angličtina, francouzština

 

V oboru Otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku jsem atestovala v r. 2011 a v oboru Klinická výživa a intenzivní metabolická péče v r. 2015. Kromě klinické praxe jsem se zaměřila i na výzkumnou činnost, konkrétně na možnost využití imunonutrice ke zlepšení hojení ran, posílení imunitního systému, prevenci nádorů a zánětů. Spolupracovala jsem mnoho let při grantovém projektu Ministerstva zdravotnictví ČR sledujícím prediktivní markery nádorových onemocnění ve vztahu k biologické léčbě, která je současnou alternativou chemoterapie. Navíc jsem autorem vlastního projektu, odhalujícího výskyt nedostatku zinku v naší populaci, který dle experimentálních studií spolu s kouřením a alkoholismem urychluje vývoj karcinomů polykacích cest. Jsem hlavní autorkou a spoluautorkou přes 60 článků v odborných časopisech, ale i učebnicích pro lékaře a v médiích pro veřejnost.

 

Odkazy na vybrané publikace:

   

Seznam všech publikací

Objednejte se

MUDr. Jana Neuwirthová, Ph.D.

ORL, ultrazvukové vyšetření a imunonutrice

Slavkov u Brna, Bučovice, Vyškov, Brno a okolí

Blog

Hledáte informace o problematice infekcí, zánětů, nádorů anebo i jen přirozenou cestu ke zlepšení imunity a psychiky? Podívejte se na lékařem vedené blogy, kde k daným tématům najdete velké množství  informací.

 

www.prevencenadoru.info

  Nejvíce čtený článek:

Kouření, alkohol a HPV infekce v kancerogenezi. Více v odkazu zde...

 

PODÍVAT SE NA BLOG o prevenci nádorů

   

  

www.prevencezanetu.info

  Nejvíce čtený článek:

Proč vidíme takové rozdíly v závažnosti průběhu infekcí a přemrštěnou zánětlivou reakci i u mladých lidí? Více v odkazu zde...

  

PODÍVAT SE NA BLOG o prevenci zánětů

  

laptop-near-teal-stethoscope-in-wooden-table-3758756.jpg