Přijímáme nové pacienty: dospělé nad 16 let.

Nevyžadujeme objednání ani ohlášení se předem.

 Nejčastější dotazy

Proč není zavedena telefonní linka přímo do ordinace?

- není nutno se předem ohlásit, nevyžadujeme objednávání se u nových pacientů ani u kontrol

- respektujeme, že sdělování informací o zdravotním stavu přes telefon je v současné legislativě zakázané

- v ordinaci probíhá velmi často vyšetření sluchu nebo endoskopické zákroky, vyžadující soustředění pacienta a nerušené klidné prostředí

- žádný z pacientů nechce trávit v čekárně delší dobu než nezbytnou a zavedení telefonních konzultací mezi lékařem a pacienty by během ordinační doby výrazně prodloužilo čekací doby pacientů na ošetření

- všechny potřebné informace pro pacienty jsou zveřejňovány ve srozumitelné formě na těchto internetových stránkách a písemně i u dveří ordinace

  

Proč máme věkové omezení?

- jedná se o pracoviště s atestacemi a limity k řešení problematiky dospělých

- děti se dle legislativních podmínek a doporučení směřují přímo na pracoviště specializovaných dětských ORL lékařů, kde mají lékaři nejen nádstavbovou atestaci z dětské ORL, ale i pediatrickou sestru, zkušenosti s dětmi a poskytnou jim proto bezkonkurenčně nejkvalitnější pomoc a péči

- dle aktuálních nařízení a současně pro nás daných smluvních závazků jsme povinni oddělit rizikovou skupinu oslabených starších pacientů od malých dětských pacientů s respiračními virózami, což by u nás nešlo prostorově ani organizačně zajistit 

- výjimku tvoří žádanka pouze k ultrazvukovému vyšetření hlavy a krku u dětí, kterých je ale minimum, tyto přijímáme podobně jako dospělé vzhledem k omezené dostupnosti akutních ultrazvukových pracovišť a není potřeba ani přítomnosti sestry

   

Kterou hodinu je nejlépe zvolit pro návštěvu ordinace?

- dlouhodobě statisticky nejméně lidí bývá dopoledne (8-12h), ideální je proto úterý anebo pátek, zejména pro starší lidi

- naopak vyhněte se pokud možno prvním hodinám ordinační doby během pondělků a čtvrtků, protože pacienty nejvíce navštěvované zde bývají odpoledne cestou z práce (14-18h)

  

Je u nás ORL i ultrazvukové vyšetření hrazeno ze zdravotního pojištění?

- pokud jste české národnosti a současně jste pojištěni u námi uvedených smluvních zdravotních pojišťoven, stačí mít u sebe platný průkaz zdravotního pojištění a bez problémů je plně hrazeno veškeré u nás poskytované vyšetření i ošetření (pokud je k němu zdravotní indikace), nemusíte se tedy o nic starat a platit

  

Co dělat, když nemám kartičku pojišťovny?

- náš elektronický registrační systém v čekárně nezbytně vyžaduje vložení platného průkazu zdravotního pojištění do snímače, proto pokud ho nemáte a nepodaří se nám Vás ani podle jiného dokladu totožnosti vyhledat v internetovém registru zdravotních pojišťoven, budete zařazeni do skupiny samoplátců s nutností uhradit vyšetření peněžní hotovstí

- v některých případech lze pacienta vyhledat a ověřit v registru zdravotních pojišťoven, pokud ale není u námi nasmlouvaných pojišťoven vůbec registrován, nemá potřebné doklady nebo má smlouvu o zdravotním pojištění uzavřenu se zahraniční zdravotní pojišťovnou (mimo běžné zelené a žluté průkazky cizinců), uhradí veškteré vyšetření jako samoplátce a později může zažádat u své zdravotní pojišťovny o zpětnou náhradu nákladů za vyšetření a ošetření na základě našeho potvrzení 

  

Je u nás možnost získat sluchadlo?

- sluchadla nenastavujeme ani nevydáváme, ale v případě potřeby a Vašeho zájmu máme vazbu na prestižní audiologické pracoviště přímo ve Fakultní nemocnici v Brně, kam Vás po úvodním vyšetření a domluvě můžeme ihned objednat přímo z naší ordinace (máte tak záruku bezkonkurenčně nejširšího výběru, zaručené kvality, příznivých cen a především vysoké odbornosti audiologických lékařů)

  

Jaké máme protiepidemické opatření?

- nejnovější typ sterilizátoru BMT Stericel 55 Eco pro sterilizaci nástrojů s pravidelnou kontrolou účinnosti sterilizace, dodržování přísného hygienického režimu

- denně je prováděna protivirová dezinfekce prostorů ordinace profesionálními přípravky Ecolab, vyhovující i nemocničnímu prostředí

- ionty stříbra v antimikrobiálních filtrech klimatizace Sinclair v ordinaci a v čekárně

- pacienti s příznaky nebo podezřením na koronavirovou nákazu jsou v současné době povinni se pouze telefonicky hlásit k obvodnímu lékaři, který jim distanční formou zajišťuje testování, neměli by se proto u nás v čekárně vyskytnout, případy s příznaky akutní infekce k nám již tedy chodí po provedených a doložených negativních testech na COVID-19

  

Je snímání prostor bezpečnostní kamerou v souladu s GDPR?

- vzhledem k nutnosti ochrany zdravotnického zařízení je ordinace střežena certifikovaným elektronickým zabezpečovacím systémem s čidlem pohybu a alarmem, napojeným na výjezd profesionální bezpečnostní agentury a aktivací Policie ČR a současně také kamerovým systémem se vzdáleným přenosem a ukládáním obrazu i zvuku - tento systém je v souladu s podmínkami GDPR aktivován až při odchodu lékaře, tedy mimo ordinační dobu, anebo v případě ohrožení, proto nikdy nejsou vyšetřovaní pacienti snímáni ani zaznamenáváni

  

Kam jít v případě akutních stavů, když není lékař přítomen?

Pokud jste již zaregistrováni jako naši pacienti a jedná se o den nebo čas uzavření ORL ordinace (mimo ordinační dobu, dovolená, uzavření z provozních důvodů, apod.) a akutní případy jako je krvácení, dušení se, bolestivé záněty ucha apod., kde je riziko z prodlení, doporučujeme v ranní nebo odpolední době kontaktovat Kliniku otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně  (dospělí), Kliniku dětské ORL Fakultní nemocnice Brno - Dětská nemocnice (děti do 18 let) nebo dle spádové oblasti a vzdálenosti Vašeho bydliště ORL ambulanci Nemocnice Vyškov.  Před návštěvou je vhodná telefonická konzultace Vašeho stavu a domluva přímo se zvolenou ambulancí.

Večerní, noční a víkendovou pohotovost pro akutní případy mimo běžnou pracovní dobu zajišťuje v rámci Brna primárně Úrazová nemocnice v Brně, která Vás, pokud je to potřeba, dále směřuje s žádankou na příslušné službu mající ORL pracoviště: střídavě FN u sv. Anny a FN Brno-Bohunice. Podrobnější informace o provozu pohotovosti naleznete na internetových stránkách Úrazové nemocnice v Brně.

Ve Vyškově zajišťuje ORL pohotovost Nemocnice Vyškov, ale pouze v omezenou dobu (bližší informace uvádí na svých internetových stránkách).

Objednejte se

MUDr. Jana Neuwirthová, Ph.D.

ORL, ultrazvukové vyšetření a imunonutrice

Slavkov u Brna, Bučovice, Vyškov, Brno a okolí

Blog - orlinfo.cz

ORLINFO.CZ

Hledáte informace o problematice infekcí, zánětů, nádorů anebo i jen přirozenou cestu ke zlepšení imunity a psychiky? Podívejte se na můj blog, kde k daným tématům najdete velké množství  informací.

  

  Nově publikovaný článek:

Co stojí za závažnými průběhy COVID-19 i u mladých jinak zdravých lidí? Jaké mohou být skryté prozánětlivé faktory, které je přivedou až na jednotky intenzivní péče? A proč se fylogeneticky daná vysoká zánětlivá reaktivita, vyvinutá původně k přežití, obrací nyní proti nám namísto boje s infekcí? Více v odkazu zde...

  

PODÍVAT SE NA BLOG

laptop-near-teal-stethoscope-in-wooden-table-3758756.jpg