Služby nehrazené zdravotní pojišťovnou

  

Vyšetření prahu sluchu pro pracovníky v riziku hluku

Za pomoci nejnovějšího audiometrického systému, obsahujícího navíc software pro odfiltrování chyb anebo simulace - hradí se formou faktury přes zaměstnavatele (v případě množstevních vyšetření více pracovníků naráz) anebo individuálně na místě v hotovosti za 452,-Kč. Cena je korigována dle nákladů ordinace úměrně k cenám obvyklým a platí za vyšetření zaměstnance s audiometrií a výpočtem ztrát sluchu dle Fowlera. 

Objednejte se

MUDr. Jana Neuwirthová, Ph.D.

ORL, ultrazvukové vyšetření a imunonutrice

Slavkov u Brna, Bučovice, Vyškov, Brno a okolí

Blog - orlinfo.cz

ORLINFO.CZ

Hledáte informace o problematice infekcí, zánětů, nádorů anebo i jen přirozenou cestu ke zlepšení imunity a psychiky? Podívejte se na můj blog, kde k daným tématům najdete velké množství  informací.

  

  Nově publikovaný článek:

Co stojí za závažnými průběhy COVID-19 i u mladých jinak zdravých lidí? Jaké mohou být skryté prozánětlivé faktory, které je přivedou až na jednotky intenzivní péče? A proč se fylogeneticky daná vysoká zánětlivá reaktivita, vyvinutá původně k přežití, obrací nyní proti nám namísto boje s infekcí? Více v odkazu zde...

  

PODÍVAT SE NA BLOG

laptop-near-teal-stethoscope-in-wooden-table-3758756.jpg