Služby nehrazené zdravotní pojišťovnou

  

Vyšetření prahu sluchu pro pracovníky v riziku hluku

Zvolili jsme nejnovější audiometrický systém, obsahující navíc nadstandardní software pro odfiltrování chyb anebo eventuální simulace při vyšetření. U samoplátců lze audiovyšetření hradit formou faktury přes zaměstnavatele (pouze v případě množstevních vyšetření více pracovníků zde naráz) anebo individuálně (u jednotlivců) na místě v hotovosti za 700,-Kč s vystavením účetního dokladu o zaplacení pro zaměstnavatele. Cena je zkorigována dle nákladů ordinace (cena přístroje, cena automatického softwaru k odfiltrování simulace, cena technických kontrol, cena kalibrací atd.) úměrně k cenám obvyklým a platí za vyšetření zaměstnance s audiometrií a výpočtem ztrát sluchu dle Fowlera u daných poruch sluchu. 

Objednejte se

MUDr. Jana Neuwirthová, Ph.D.

ORL, ultrazvukové vyšetření a imunonutrice

Slavkov u Brna, Bučovice, Vyškov, Brno a okolí

Blog - orlinfo.cz

ORLINFO.CZ

Hledáte informace o problematice infekcí, zánětů, nádorů anebo i jen přirozenou cestu ke zlepšení imunity a psychiky? Podívejte se na můj blog, kde k daným tématům najdete velké množství  informací.

  

  Nově publikovaný článek:

Co stojí za závažnými průběhy COVID-19 i u mladých jinak zdravých lidí? Jaké mohou být skryté prozánětlivé faktory, které je přivedou až na jednotky intenzivní péče? A proč se fylogeneticky daná vysoká zánětlivá reaktivita, vyvinutá původně k přežití, obrací nyní proti nám namísto boje s infekcí? Více v odkazu zde...

  

PODÍVAT SE NA BLOG

laptop-near-teal-stethoscope-in-wooden-table-3758756.jpg